Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-441. Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Το Φ-441 είναι ένα εισαγωγικό προπτυχιακό μάθημα Φυσικής της Στερεάς Κατάστασης µε στόχο την κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων της ύλης σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας όσο και τον τρόπο που αυτή αποκρίνεται σε εξωτερικές διαταραχές. Θα παρουσιαστούν οι ιδιότητες των ατόμων, τα διαφορετικά είδη δεσμών που σχηματίζουν και τα αντίστοιχα είδη στερεών υλικών που προκύπτουν, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κρυσταλλικά στερεά και την δομή τους. Θα μελετήσουμε τα κύρια φυσικά μεγέθη που περιγράφουν την κατάσταση ισορροπίας και την απόκριση των υλικών και θα γίνουν απλοί υπολογισμοί της τάξης μεγέθους τους χρησιμοποιώντας βασικές γνώσεις κβαντικής φυσικής. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε απλά μοντέλα που περιγράφουν τη δυναμική των ιόντων και των ηλεκτρονίων, στο πλαίσιο του μοντέλου Jelium, και του LCAO. Τέλος, θα γίνει σύντομη ερμηνεία των οπτικών ιδιοτήτων των στερεών και μελέτη της φυσικής των ημιαγωγών.

Αξιολόγηση

O βαθμός του μαθήματος καθορίζεται από την επίδοση στην τελική εξέταση, από στην -προαιρετική- πρόοδο και τις παραδιδόμενες ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Η πρόοδος θα συνεισφέρει στον τελικό βαθμό με βάρος 40% μόνο εφόσον έτσι βελτιώνεται ο βαθμός. Τέλος, όσοι παραδώσουν ασκήσεις θα πάρουν έως και μια επιπλέον μονάδα -μπόνους- μόνο εφόσον ο μέσος όρος από τις γραπτές εξετάσεις ξεπερνάει τη βάση.

Γενικά

ΦΥΣ-441. Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 7

Διδάσκων:
Ιωάννης Καραδάμογλου
Γραφείο: 230Β, 2ος όροφος, Τμήμα Φυσικής
Ώρες Γραφείου: ύστερα από συννενόηση

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 09:00-11:00, Αιθ. 1
Τετάρτη, 09:00-11:00, Αιθ. 1