Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-441. Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Το Φ-441 είναι ένα εισαγωγικό προπτυχιακό μάθημα Φυσικής της Στερεάς Κατάστασης µε στόχο την κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων της ύλης σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας όσο και τον τρόπο που αυτή αποκρίνεται σε εξωτερικές διαταραχές. Θα παρουσιαστούν τα διαφορετικά είδη ατομικών δεσμών που εμφανίζονται και τα αντίστοιχα είδη στερεών υλικών που προκύπτουν, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κρυσταλλικά στερεά και την δομή τους. Θα μελετήσουμε τα κύρια φυσικά μεγέθη που περιγράφουν την κατάσταση ισορροπίας και την απόκριση των υλικών και θα γίνουν απλοί υπολογισμοί της τάξης μεγέθους τους χρησιμοποιώντας βασικές γνώσεις κβαντικής φυσικής. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε απλά μοντέλα που περιγράφουν τη δυναμική των ιόντων και των ηλεκτρονίων όπως τα φωνόνια, το μοντέλο Jelium, η μέθοδος LCAO. Τέλος, θα γίνει σύντομη αναφορά στις μαγνητικές ιδιότητες της ύλης.

Αξιολόγηση

O βαθμός του μαθήματος θα υπολογιστεί κατά 60% από την τελική γραπτή εξέταση και κατά 40% από την πρόοδο που θα δοθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Γενικά

ΦΥΣ-441. Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 7

Διδάσκων:
Ιωάννης Καραδάμογλου
Γραφείο: 230Β, 2ος όροφος, Τμήμα Φυσικής
Ώρες Γραφείου: ύστερα από συννενόηση

Ώρες Διαλέξεων:
Τρίτη, 09:00-11:00, Αιθ. 1
Πέμπτη, 09:00-11:00, Αιθ. 1